Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ZORGBOERDERIJ KIANAHOEVE

Effecten van zorg voor specifieke doelgroepen

Op een zorgboerderij biedt de boer(in) verschillende manieren van dagbesteding.

De deelnemers krijgen bepaalde taken toegewezen waarvoor zij verantwoordelijk zijn .

Door deze verantwoordelijkheid die de deelnemers krijgen ervaren ze dat ze op de boerderij de rol van medewerker hebben en niet die van client.

Een effect hiervan is dat de eigenwaarde van de deelnemers toeneemt.


Per doelgroep verschilt het wat de effecten van zorg op de zorgboerderij zijn .


Deelnemers komen naar een zorgboerderij om te ervaren , om te herstellen en krachten te herwinnen , om weer een dagritme aan te leren , om te werken of te reintegreren. Op de boerderij zijn alle activiteiten fysiek , hierdoor leren de deelnemers hun eigen lichaam weer kennen en worden ze geactiveerd.


Voor langdurige werklozen is het van belang dat ze weer werkritme op doen . En leren om een sociaal netwerk op te bouwen .


Zelfredzaamheid is voor mensen met autisme en/of een lichte verstandelijke beperking van groot belang. Doordat de deelnemers sociale en praktische vaardigheden aanleren wordt het functioneren in het dagelijkse leven verbeterd. Zelfredzaamheid is nodig om zelfstandig te kunnen wonen , werken , leven en dingen te ondernemen.

0